��������������


Oգնություն 2011 / �������������� /
Անուն Ազգանուն Հասցե Նպաստի չափը Որոշման համարը Կարիքը թարմացվել է
Սիրվարդ Մարուքյան ք.Էջմածին Թորոմոնյան 13 բն. 30,000 10 դիմում 2012-03-22 03:58:45
Արամ Հայրապետյան ՀՀ Սյունիքի մարզ 20,000 13-Ա դիմում 2013-03-12 03:42:17
Կարինե Հարապետյան ք. Արտաշատ 50,000 54 դիմում 2012-10-23 04:45:40
Սեդա Գրիգորյան ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան 20,000 26-Ա դիմում 2013-03-14 02:54:10
Ելենա Մարտիրոսյան ք. Արտաշատ 10,000 36 դիմում 2012-10-24 02:55:19
Արսեն Խաչատրյան ք. Գյումրի, Մանուշյան փողոց, 231/450ա տնակ 15,000 145-Ա դիմում 2012-01-21 04:39:50
Վարազդատ Մեծոյան գ.Լուսաղբյուր 20,000 147-Ա դիմում 2012-02-02 01:25:15
Աանդրո Մաթևոսյան գ.Գոգհովիտ 20,000 147-Ա դիմում 2012-02-02 01:34:21
Անդրանիկ Մարգարյան ք.Գյումրի, Աարյանի փողոց, տուն 11 20,000 147-Ա դիմում 2012-02-02 01:30:15
Մարտիրոս Մարգարյան ք.Գյումրի, Աարյանի փողոց, տուն 11 20,000 147-Ա դիմում 2012-02-02 01:29:11
Արտյոմ Բակայ ք.Գյումրի, Շիրակացի 8-րդ զինավան թաղամաս, դոս,բնակարան 36 20,000 147-Ա դիմում 2012-02-02 01:32:24
Ռաֆայել Մնացականյան ք.Գյումրի, Պ.Աևակի փողոց, շենք 13, բնակարան 110 20,000 147-Ա դիմոմ 2012-02-02 01:33:29
Արտյոմ Բակայ ք.Գյումրի, Շիրակացի 8-րդ զինավան թաղամաս, դոս,բնակարան 36 20,000 147-Ա դիմում 2012-02-02 01:38:40
Աշոտ Եղիազարյան Տարոն 2, ՔՇՀ-3 8/13 30,000 144 բաուժման 2012-02-22 05:33:56
Սիրվարդ Մարուքյան ք.Էջմածին Թորոմոնյան 13 բն. 30,000 10 դիմում 2012-03-22 03:59:59
Մանուշակ Մեսրոպյան գ. Փարպի 10,000 33-Ա դիմում 2012-12-05 03:43:58
Օֆիկ Առուստամյան ՀՀ Սյունիքի մարզ 20,000 13-Ա դիմում 2013-03-12 03:57:28

Վերջին թարմացումները

վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր օգնությունների համար

Մեկնաբանություններ

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2011  2011 2007  2007
2010  2010 2006  2006
2009  2009 2005  2005
2008  2008  
PublicData Asparez