schools_main_text

  • -

schools_main_text

Տարի : Uncategorized

Այս բաժնում ներկայացվում են բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը, օգտվելով ՀՀ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքից, տարիներ շարունակ հարցրել եւ ստացել է ՀՀ պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) հանդիսացող դպրոցներից. դպրոցներում աշակերտների թիվը, աշխատակիցների թիվը, բյուջեները, դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների եւ կառավարման խորհուրդների նիստերի արձանագրությունների պատճենները եւ այլն: Այս բաժնում ներկայացված հանրագումարային աղյուսակներում բերված են միայն տվյալների այս բազայում ներմուծված տեղեկությունների հանրագումարները: Այս տվյալների լրացմանը համընթաց հանրագումարային տեղեկությունները հետզհետե ավելի ամբողջական կդառնան: Այս բաժնի այցելուները այստեղ կարող են թողնել իրենց կարծիքները, դիտողությունները եւ առաջարկությունները առկա տեղեկատվության եւ վերլուծությունների վերաբերյալ: