Մարդիկ /

Դավիթ Հարությունյան

2017 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2017 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2017 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2017 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2015 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2014 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2014 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
2014 - Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր ` Համայնքապետ
PublicData Asparez