Մարդիկ /

Վալերիկ Գյուլամիրյան

2017 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2017 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2017 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2017 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2016 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2016 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2016 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2016 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2016 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2012 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2012 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2011 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2011 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
2011 - Արարատ Քաղցրաշեն ` Համայնքապետ
PublicData Asparez