Մարդիկ /

Մարտուն Միրզոյան

2010 - Լոռի Հոբարձ ` Համայնքապետ
2010 - Լոռի Հոբարձ ` Համայնքապետ
2009 - Լոռի Հոբարձ ` Համայնքապետ
2009 - Լոռի Հոբարձ ` Համայնքապետ
PublicData Asparez