Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց -


Դպրոցներ 2012 / Կոտայք / Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց -
Տվյալները 2012 թվի համար թարմացվել են 04.02.2015
Դպրոց Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց - Հրազդան
Մարզ Կոտայք
Հասցե, հեռախոս ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, /0223/ 2-42-15
Էլ-փոստ hrazdan1@schools.am
Կայք
Դպ. խորհրդի նախագահ Ալեքսան Առաքելյան
Ծնողական խորհրդի նախագահ Նաիրա Ղարիբյան
Աշխատողների քանակը դեռ տեղեկություններ չկան
Աշակերտների քանակը 1265
Խմբերում աշակերտների թիվը 0

Ծախսեր

Վարձատրություն 73,800,000 Հարկեր 13,500,000 Կոմունալ 4,940,000 Գույք 3,218,200 Այլ 0 Ընդամենը 95,458,200

Եկամուտներ

Պետական 94,902,100 Այլ դրամաշնորհներ 0 Ծառայություններից 556,100     Ընդամենը 95,458,200
Հաշվեկշիռ՝ 0 դրամ (95,458,200-95,458,200)
Վերևի գրաֆիկների բացատրություն

Դպրոցի խորհուրդ

(անուն ազգանուն), պաշտոնը և ում կողմից է առաջադրվել է

Մեկնաբանություններ

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2012  2012 2009  2009
2011  2011 2008  2008
2010  2010 2007  2007

Դիագրամներ

Փոխել դիագրամի տեսակըԳծային դիագրամ Սյուներվ դիագրամ
2011 2012
Ծախսեր Եկամուտ
Վարձատրություն Պետական
Հարկեր Այլ դրամաշնորհներ
Կոմունալ Ծառայություններից
Գույք    
Այլ Ծախսեր  
Փոխել դիագրամի տեսակըԳծային դիագրամ Սյուներվ դիագրամ
2011 2012
Աշակերտներ
Աշակերտները խմբակներում
Ընդամենը աշակերտ / խմբակներում
Աշխատողներ
Աշակերտ / Աշխատող
PublicData Asparez