Արմավիր


Դպրոցներ 2012 / Արմավիր /
Այս բաժնում տեղադրված են տվյալներ շրջանի բոլոր դպրոցների համար ընթացիկ տարվա կտրվածքով
Դպրոց աշակերտների
թիվը
բյուջե բյուջեն ըստ
մեկ աշակերտի
հաշվեկշիռ
77 30,720,900 398,972.73 0
156 39,037,000 250,237.18 0
152 37,629,800 247,564.47 621,800
161 41,626,700 258,550.93 0
451 75,350,900 167,075.17 -1,913,600
252 50,698,200 201,183.33 -5,294,600
276 46,721,100 169,279.35 -1,125,000
467 66,488,900 142,374.52 0
211 44,458,500 210,703.79 0
313 50,059,300 159,933.87 0
232 46,576,800 200,762.07 0
0 76,025,800 0
134 34,821,600 259,862.69 0
143 36,647,600 256,276.92 0
401 58,612,000 146,164.59 0
155 34,074,900 219,838.06 0
265 51,240,800 193,361.51 0
315 55,714,400 176,871.11 -12,245,400
232 46,773,400 201,609.48 0
292 54,804,600 187,686.99 0

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2012  2012 2009  2009
2011  2011 2008  2008
2010  2010 2007  2007
PublicData Asparez