Դպրոցներ 2012


Դպրոցներ 2012 /

Զեկույցներ ըստ տարիների

մարզ դպրոցների
քանակ
աշակերտների
թիվը
աշակերտ/
դպրոց
բյուջե բյուջեն ըստ
մեկ աշակերտի
հաշվեկշիռ
Կոտայք 40 12987 325 2,367,636,700 182,308.21 -191,641,400
Արարատ 64 19589 306 3,894,483,464 198,809.71 318,938,340
Արմավիր 55 14407 262 2,804,603,676 194,669.51 -372,277,836
Գեղարքունիք 38 8573 226 1,806,778,419 210,752.18 -733,800
Արագածոտն 1 0 0 36,117,700 -12,600

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2012  2012 2009  2009
2011  2011 2008  2008
2010  2010 2007  2007
PublicData Asparez