Դպրոցներ 2011


Դպրոցներ 2011 /

Զեկույցներ ըստ տարիների

մարզ դպրոցների
քանակ
աշակերտների
թիվը
աշակերտ/
դպրոց
բյուջե բյուջեն ըստ
մեկ աշակերտի
հաշվեկշիռ
1 0 0 100,934,500 -13,353,600
Կոտայք 42 12740 303 2,235,889,000 175,501.49 -22,111,000
Արարատ 63 20250 321 3,376,990,420 166,764.96 -175,132,327
Վայոց Ձոր 1 37 37 25,531,900 690,051.35 0
Սյունիք 1 466 466 68,834,200 147,712.88 0
Գեղարքունիք 40 8589 215 1,763,794,184 205,355.01 -1,449,600
Արմավիր 57 15468 271 2,865,948,007 185,282.39 -382,766,420
Արագածոտն 1 0 0 33,817,200 0

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2012  2012 2009  2009
2011  2011 2008  2008
2010  2010 2007  2007
PublicData Asparez