Գեղարքունիք


Դպրոցներ 2008 / Գեղարքունիք /
Այս բաժնում տեղադրված են տվյալներ շրջանի բոլոր դպրոցների համար ընթացիկ տարվա կտրվածքով
Դպրոց աշակերտների
թիվը
բյուջե բյուջեն ըստ
մեկ աշակերտի
հաշվեկշիռ
220 0 0.00 0
133 30,030,000 225,789.47 -2,789,400
624 70,510,500 112,997.60 0
13 10,586,000 814,307.69 -55,800
61 26,953,500 441,860.66 -2,830,000
507 60,892,000 120,102.56 -20,000
724 80,330,000 110,953.04 0
186 26,201,000 140,865.59 -895,400
0 0 0
314 0 0.00 -42,981,000
218 33,854,000 155,293.58 0
210 32,718,000 155,800.00 0
136 36,127,000 265,639.71 0

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2012  2012 2009  2009
2011  2011 2008  2008
2010  2010 2007  2007
PublicData Asparez