Դպրոցներ 2008


Դպրոցներ 2008 /

Զեկույցներ ըստ տարիների

մարզ դպրոցների
քանակ
աշակերտների
թիվը
աշակերտ/
դպրոց
բյուջե բյուջեն ըստ
մեկ աշակերտի
հաշվեկշիռ
Շիրակ 117 33656 288 4,111,820,400 122,171.99 -259,429,500
Տավուշ 22 4549 207 696,710,300 153,156.80 -80,953,300
Սյունիք 4 717 179 81,903,900 114,231.38 0
Լոռի 24 3662 153 813,298,000 222,091.21 -431,600
Գեղարքունիք 13 3346 257 408,202,000 121,997.01 -49,571,600

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2012  2012 2009  2009
2011  2011 2008  2008
2010  2010 2007  2007
PublicData Asparez