ՏԻՄ թափանցիկության զեկույցներ

Այս բաժնում ներկայացվում են հանրային միջոցներ օգտագործող պետական, համայնքային եւ այլ հաստատությունների ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգների եւ հետազոտություների բոլոր այն ամփոփիչ զեկույցները, որոնք իրականացրել են Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը:

 

1. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների կատարման մշտադիտարկման (մոնիտորինգի), 2017 թ. »»»

2. «ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների դիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույց», Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, ՀաՄաՏեղ ծրագիր, 2016 թ. »»»