Տեղական ինքնակառավարման մարմիների թափանցիկության մոնիտորինգ

  1. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
    1. Ամեն տարվա տակ պիտի լինեն 10 մարզ այբբենական կարգով բոլոր մարզերի եւ մայրաքաղաքի մուտքերը

Հնարավոր պիտի լինի, այս բաժնում գտնել համայնքը եւ տարիներով եւ աշխարհագրությամբ;

 

Ամեն մարզը բացելիս, պիտի երեւան բոլոր համայնքները` այբբենական կարգով, մուտքերը առայժ դատարկ, հետո կլցնենք:

 

Ամեն համայնքը բացելիս պիտի երեւան.

Համայնքի անվանումը

Համայնքապետի անուն ազգանուն, երբ է ընտրվել,

Համայնքի բնակչությունը

Համայնքի այդ տարվա բյուջեի ընդհանուր թիվը

Շնչին ընկնող համայնքային բյուջեի թիվը

Համայնքի այդ տարվա բյուջեն pdf ով կամ Excels ով, լինկ:

Ավագանու անդամների կազմը, անվանական

Համայնքի զարգացման վերջին ծրագիրը` pdf ով:

 

 

Տակը պիտի տեղ լինի, ֆայլերը pdf-ով լցնելու համար, ըստ ժանակագրության

 

Տակը պիտի տեղ լինի այս ծրագրի ընթացքում մոնիտորինգային այն զեկույցների լինկերի զետեղման համար, որը վերաբերվում է այդ համայնքին, pdf-ով լցնելու համար:

Տակը պետք է տեղ լինի այդ համայնքի մասին մամուլի հրաարակումների լինկերի զետեղման համար:

 

Այս բլոկում կարեւոր է, որ հնարավոր լինի համեմատել իրար կողք նոյն համայնքի տգարբեր տարիների վերահիշյալ փաստական տվյալները եւ այս համայնքի տվյալները` նույն տարվա այլ համայնքների հետ: