ՀաՄաՏեղ ծրագրով գործընկերներ

ՀաՄաՏեղ ծրագրի կոնսորցիումի անդամ կազմակերպություններն են

  1. Համայնքների ֆինանսիստների միավորում ՀՖՄ` ղեկավար կազմակերպություն

Տեղեկություններ դեռ չեն տրամադրել,կտրամադրեն ավելի ուշ

 

  1. Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, ԵՀՀ

Տեղեկություններ դեռ չեն տրամադրել,կտրամադրեն ավելի ուշ

 

  1. Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման եւ վերապատրաստման կենտրոնի (ՏՀԶԿԿ),

Տեղեկություններ դեռ չեն տրամադրել,կտրամադրեն ավելի ուշ

  1. Երեւանի մամուլի ակումբի (ԵՄԱ),

Երեւանի մամուլի ակումբը հիմնադրվել է 1995 թվականին` դառնալով լրագրողների առաջին մասնագիտական միավորումը հետկոմունիստական Հայաստանում, որը միավորում է լրագրողների, հրատարակիչների, ԶԼՄ-ների ղեկավարների եւ փորձագետների` անկախ նրանց կուսակցական պատկանելությունից եւ քաղաքական հայացքներից:

ԵՄԱ հիմնական նպատակն է` աջակցել ազատ, անկախ եւ որակյալ ԶԼՄ-ների զարգացմանը` նպաստելով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը եւ ժողովրդավարական բարեփոխումներին:

ԵՄԱ հիմնական խնդիրներն են` պաշտպանել լրագրողների խոսքի ազատության իրավունքը եւ տեղեկատվության մատչելիությունը, նպաստել ԶԼՄ-ների օրենսդրական, տնտեսական բազայի կատարելագործմանը, աջակցել հայաստանյան եւ արտասահմանյան ԶԼՄ-ների եւ լրագրողների միջեւ կապեր ընդլայնմանը, ձգտել լրագրողական մասնագիտական էթիկայի ամրապնդմանը, աջակցել լրագրողների մասնագիտական վարպետության աճին` սեմինարների, գիտաժողովների, վերապատրաստման եւ այլ միջոցներով:

Կազմակերպության անվանումը

Երեւանի մամուլի ակումբ

Կազմակերպության ղեկավարը

Բորիս Նավասարդյան, ԵՄԱ նախագահ

Կազմակերպությունից ՀաՄաՏեղ ծրագրի բաղադրիչի ղեկավարը

Բորիս Նավասարդյան

 

Հասցեն.

Ղազար Փարպեցի 9բ, Երեւան, 0002

 

Հեռախոսահամար(ներ)ը.

+374 10 53 00 67; +374  53 35 41; +374 53 76 62

 

Էլ. հասցեն. info@ypc.am

 

Կայքը. www.ypc.am

 

Կազմակերպության Facebook-յան էջը.

https://www.facebook.com/yerevanimamuliakumb.ypc?fref=ts

 

Կազմակերպության խորհրդանիշը

 

 

 

  1. Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ)

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամն անկախ, անկողմնակալ հետազոտական կենտրոն է: Տվյալների հավաքագրումը եւ վերլուծությունը, քանակական եւ որակական հետազոտությունները, մեթոդաբանական դասընթացները, դրամաշնորհները եւ հետազոտական այլ ռեսուրսների տրամադրումը հիմնադրամի գործունեության հիմնական ուղղություններն են:

ՀՌԿԿ-Հայաստանը հիմնադրվել է 2003թ.-ին` որպես ՀՌԿԿ ցանցի մաս` Ադրբեջանի եւ Վրաստանի կենտրոնների հետ համատեղ: ՀՌԿԿ-Հայաստանի նպատակը հասարակագիտական հետազոտությունների եւ հանրային քաղաքականության վերլուծական կարողությունների զարգացումն է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում: Նպատակի իրագործումը հնարավոր է դարձել Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի եւ Երեւանի պետական համալսարանի նշանակալի աջակցությամբ: 2013թ. հուլիսից ՀՌԿԿ-Հայաստանը գրանցվել է որպես ինքնուրույն իրավական սուբյեկտ` առաջնորդվելով տարածաշրջանային համագործակցության միասնական հանձնառությամբ:

ՀՌԿԿ-Հայաստանի շահառուները հասարակագիտության ոլորտի հետազոտողներն են Հայաստանից եւ արտերկրից, գիտակրթական, պետական, մասնավոր եւ հասարակական հատվածներից:

Կազմակերպության անվանումը.

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան

Կազմակերպության ղեկավարը` Հեղինե Մանասյան (Լուսանկարը կցված է 4-e-Heghine Manasyan)

Կազմակերպությունից ՀաՄաՏեղ ծրագրի բաղադրիչի ղեկավարը` Աննա Սարկիսյան (Լուսանկարը կցված է 4-e-Anna Sarkisyan)

Հասցեն` Երեւան 0025, Հայաստան, Ալեք Մանուկյան 1 շ., ԵՊՀ գրադարանի մ/շենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ.

Հեռախոս. (+374 10) 57 48 98, 57 48 68

Էլ. հասցե`  crrc@crrc.am

Կայքը` www.crrc.am

Ֆեյսբուքյան էջը` https://www.facebook.com/CRRC.Armenia/

(Կազմակերպության խորհրդանիշը` կից ֆայլով)

(Աշխատանքային լուսանկարները կազմակերությունից` կցված են 4-E շարքը):

  1. Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ

 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի առաքելությունը արտահայտման, մամուլի եւ տեղեկատվության ազատության պաշտպանությունն է: Ակումբը, հիմնադիրները եւ մասնագետները զբաղվում են  լրագրողների, ԶԼՄ-ների քաղաքացիական մի շարք խմբերի շահերի պաշտպանությամբ:

Ակումբի կենտրոնակայանը գործում է Գյումրիում, իսկ 2012-2014 թվականներին Հայաստանի բոլոր մարզային կենտրոններում ստեղծել է քաղաքացիական-երիտասարդական կենտրոններ, ինքնուրույն գրասենյակներով: Գյումրու քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի գրասենյակը գործում է Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի գրասենյակում:

Գործունեության 2014-2017 թթ. ռազմավարությամբ ակումբի թիրախներ են տեղեկատվության ազատությունը, տեղական ինքնակառավարման թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, հանրային մասնակցությունը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը:

Գործունեության ընթացքում ակումբը հիմնել է «Ասպարեզ» ամսական հանդեսը (2001-2004), www.asparez.am կայքը` 2004 թ., www.publicdata.am կայքը` 2008 թ., «Ասպարեզ» օրաթերթը` 2011 թ., «Ասպարեզ» ինտերնետային ռադիոկայանը` 2012 թ.

 

Կազմակերպության անվանումը.

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ

Կազմակերպության ղեկավարը` Նադեժդա Հակոբյան (Լուսանկարը կլինի)

Կազմակերպությունից ՀաՄաՏեղ ծրագրի բաղադրիչի ղեկավարը` Լեւոն Բարսեղյան (Լուսանկարը կցված է)

Հասցեն` Հայաստան 3102, Գյումրի, Պուշկինի փ., 96.

Հեռախոս. (+374 312) 50622

Էլ. հասցե`  levon@asparez.am

Կայքը` www.asparez.am       www.publicdata.am

Ֆեյսբուքյան էջը` https://web.facebook.com/asparezclub?fref=ts

(Կազմակերպության խորհրդանիշը` կա կից ֆայլում)

(Աշխատանքային լուսանկարները կազմակերությունից` կլինեն):