Հաշվետվությունների որոնման արձյունքները

  • -

schools_main_text

Տարի : Uncategorized

Այս բաժնում ներկայացվում են բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը, օգտվելով ՀՀ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքից, տարիներ շարունակ հարցրել եւ ստացել է ՀՀ պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) հանդիսացող դպրոցներից. դպրոցներում աշակերտների թիվը, աշխատակիցների թիվը, բյուջեները, դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների եւ կառավարման խորհուրդների նիստերի արձանագրությունների պատճենները եւ այլն: Այս բաժնում ներկայացված հանրագումարային աղյուսակներում բերված են միայն տվյալների այս բազայում ներմուծված տեղեկությունների հանրագումարները: Այս տվյալների լրացմանը համընթաց հանրագումարային տեղեկությունները հետզհետե ավելի ամբողջական կդառնան: Այս բաժնի այցելուները այստեղ կարող են թողնել իրենց կարծիքները, դիտողությունները եւ առաջարկությունները առկա տեղեկատվության եւ վերլուծությունների վերաբերյալ:


  • -

Chart example

Տարի : Uncategorized

[wp_charts title="mypie" type="pie" align="alignright" margin="5px 20px" data="10,32,50,25,5"]
[wp_charts title="barchart" type="bar" align="alignleft" margin="5px 20px" datasets="40,32,50,35 next 20,25,45,42 next 40,43, 61,50 next 33,15,40,22" labels="2012,2013,2014,2015"]