Տեղեկատվության ազատության օրենսդրություն

ՀՀ Սահմանադրությունը »»»

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք եւ ենթաօրենսդրական ակտեր »»»

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը »»»

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը »»»

«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը »»»

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը »»»

Տեղեկության հարցման օրինակելի ձեւ »»»