Զեկույցներ

Այս բաժնում ներկայացվում են հանրային միջոցներ օգտագործող պետական, համայնքային եւ այլ հաստատությունների ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգների եւ հետազոտություների բոլոր այն ամփոփիչ զեկույցները, որոնք իրականացրել են Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը եւ գործընկեր կազմակերպությունները:

«ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների դիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույց», Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, ՀաՄաՏեղ ծրագիր, 2016 թ.
http://www.asparez.am/wp-content/uploads/2015/10/General-Community-FOI-Transparency-report-monitoring-2016-CFOA-USAID-12.10.2016.pdf 

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիների թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ հանրային մասնակցության հնարավորությունների գործիքների մոնիտորինգ

Տեղեկության հարցումներ

Օրենսդրությունը

ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքից դրույթներ

ՀՀ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը

Համայնքապետերին հղված հարցման օրինակը

Զեկույցներ ըստ տարիների

2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Ամեն տարվա մեջ

Միջանկյալ զեկույց

Տարեկան զեկույց