ՏԻՄ թափանցիկության զեկույցներ

Այս բաժնում ներկայացվում են հանրային միջոցներ օգտագործող պետական, համայնքային եւ այլ հաստատությունների ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգների եւ հետազոտություների բոլոր այն ամփոփիչ զեկույցները, որոնք իրականացրել են Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը ՀաՄաՏեղ եւ այլ ծրագրի շրջանակներում:

2018 թ.

  1. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների կատարման 2019 թ. մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույցը »»»
  2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների կատարման 2018 թ. մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույցը »»»
  3. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների կատարման 2018 թ. մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույցի նախնական տարբերակը, որը քննարկման է ներկայացվում համայնքապետերին »»»

2017 թ.

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների կատարման 2017 թ. մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույցը. »»»

2016թ.

«ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների կատարման 2016 թ. մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույցը» »»»

«Հայաստանի խոշորագույն 17 համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի թափանցիկության 2016 թ. մոնիտորինգի զեկույցը: Մոնիտորինգն իրականացվել է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի օժանդակությամբ: »»»