ԺԱԱ անելիքները ծրագրի շրջանակներում

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը այս ծրագրի շրջանակներում մի քանի գործառույթ ունի ց բակենրում

Ա.

ՀաՄաՏեղ ծրագրի մասին երկլեզվյա պարբերական հանդեսի լույս ընծայում եւ տարածում թիրախ խմբերին եւ գործընկերներին: Ծավալը մեկ տպագրական մամուլ` A4 չափսի 8 էջ, գունավոր, տպաքանակը 500 օրինակ:
Հանդսեի լույս ընծայված թողարկումներն այստեղ են PDF ձեւաչափով.

  1. »»»»»»»»»»»»»
  2. »»»»»»»»»»»»»
  3. »»»»»»»»»»»»»
  4. …..

 

Բ.

Սեմինարներ մարզերում

Ծրագրի թիրախ 35 համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ակտիվ քաղաքացիների, ԶԼՄ եւ ՀԿ ներկայացուցիչների համար սեմինար-ուսուցումներ տեղեկատվության ազաստության , համայնքային կառավարման թափանցիկության, այս գործում ՏԻՄ-երի պարտավորությունների մասին: Այս սեմինարները իրականացվել են 2015 թվականին: Սեմինարներին մասնացել է 820 մարդ:

Կլինեն լուսանկարներ

 

Գ.

ՏԻՄ թափանցիկության մոնիտորինգ:

Մոնիտորինգի շրջանակներում ՀՀ բոլոր համայնքներից հարցվում եւ ստացվում են տեղեկություններ ՏԻՄ որոշումների, «Տեղեկատվության ազատության մասին» եւ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներով  նախատեսված` հարային իրազեկման ՏԻՄ պարտավորությունների կառտարման որակի եւ ծավալի մասին, համայնքային ծառայությունների, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարմանը հանրությանմասնակցության ապահովման նախատեսված իրավական ակտերի մասին:

Մոնիտորինգն իրականացվում է 2016-2019 թվականներին:

Մոնիտորինգի ընթացքում ստացվող տեղեկությունները եւ ամփոփիչ միջանկյալ եւ տարեկան զեկույցները ներկայացված են այս կայքի համապատասխան բաժնում: Լինկ դեպի երկրորդ բաժին »»»