ԺԱԱ դատական գործեր տեղեկատվության մատչելիության համար

ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի նախաձեռնած դատական գործերի մասին

Ակումբը դատական գործերը նախաձեռնում, հայցերով դատարան է դիմում այն համայնքապետերի դեմ, որոնք խախտելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները, չեն պատասխանում ԺԱԱ տեղեկության հարցումներին եւ/կամ չեն տրամադրում հարցված տեղեկությունները: Հայցերով պահանջվում է պարտավորեցնել համայնքների ղեկավարներին՝ պատասխանել տեղեկության հարցումներին, տրամադրել հարցված տեղեկությունները եւ փոխհատուցել դատական ծախսերը:

Ստորեւ ներկայացվում են դատական գործերի մասին հաղորդագրություները.

Դատական գործերի իրավիճակը 2018 թ. օգոստոսի 31-ի դրությամբ »»»

Դատական գործերի իրավիճակը 2018 թ. մայիսի 20-ի դրությամբ »»»

Դատական գործերի իրավիճակը 2018 թ. ապրիլի 8-ի դրությամբ »»»

 

Դատական հացի օրինակը այստեղ է. »»»

 

Հարցումներ համայնքապետերին ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում.

Համայնքապետերին ուղարկված տեղեկության գրավոր հարցման օրինակը այստեղ է, 2018 թ. »»»

Համայնքապետերին ուղարկված տեղեկության գրավոր հարցման օրինակը այստեղ է, 2017 թ. »»»

Համայնքապետերին ուղարկված տեղեկության գրավոր հարցման օրինակը այստեղ է, 2016 թ. »»»