ԺԱԱ հարցումներ եւ պատասխաններ

Ուղեցույց
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքից օգտվող քաղաքացիների եւ տեղեկություն տնօրինող պաշտոնյաների համար »»»

 

Հարցումներ համայնքապետերին ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում.

Համայնքապետերին ուղարկված տեղեկության գրավոր հարցման օրինակը այստեղ է, 2018 թ. »»»

Համայնքապետերին ուղարկված տեղեկության գրավոր հարցման օրինակը այստեղ է, 2017 թ. »»»

Համայնքապետերին ուղարկված տեղեկության գրավոր հարցման օրինակը այստեղ է, 2016 թ. »»»

Համայնքապետերի պատասխանների հիման վրա կազմվել են հետեւյալ տվյալների բազան, ըստ տարիների եւ աշխարհագրության »»»