Ասպարեզ մեդիա

Ասպարեզ օրաթերթ
Ստեղծվել է 2011 թվականի հոկտեմբերի 12-ին, Հայաստանի միակ մարզային օրաթերթն է, տպաքանակը 650 օրինակ (2016 մայիս), ծավալը 2 մամուլ (A3 չափսի 8 էջ),

www.asparez.am

Ստեղծվել է 2004 թվականին, օրական այցելուների թիվը միջին հաշվով 2000 է, օրական բացվող էջերի թիվը մոտ 5000 է (2016 թ. մայիս) հղում կայքին