Տեղեկատվության ազատության պրակտիկա

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի հղած տեղեկության հարցումները եւ պատասխանները

Համայնքների ղեկավարներին, 1/2016, PDF »»»

(մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

Պատասխան »»»

 

Համայնքների ղեկավարներին, 2/2016, PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

Պատասխան »»»

 

 

ՀՀ մշակույթի նախարարին, 1/2016, PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

Պատասխան PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

 

 

Գյումրու քաղաքապետին, 1/2016, PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

Պատասխան PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

 

 

Հայաստանի պատմության թանգարանին, 1/2016, PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

Պատասխան PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

 

Հայաստանի պատմության թանգարանին, 2/2016, PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)

Պատասխան PDF »»» (մենք upload կանենք լինկը կդնենք)