Մոնիտորինգային զեկույցներ

  1. Տեղական ինքնակառավարման մարմիների թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ հանրային մասնակցության հնարավորությունների գործիքների մոնիտորինգ

 

 

Տեղեկության հարցումներ

Օրենսդրությունը

ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքից դրույթներ

ՀՀ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը

 

Համայնքապետերին հղված հարցման օրինակը

 

Զեկույցներ ըստ տարիների

 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

Ամեն տարվա մեջ

Միջանկյալ զեկույց

Տարեկան զեկույց

 

Պետք է այնպես անել որ ըստ քարտեզի էլ հնարավոր լինի մուտք գործել այդ զեկուցյները նայել